עלינו

אתר האינטרנט kesm.co.il כולל מגוון ספרי לימוד דיגיטליים בעברית כשפה שנייה לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה במגזר הערבי והדרוזי: קסם השפה, ספרי יע"ל (שני חלקים), סדרת "הניצוץ" (שלושה ספרים), קול קורא 1 וקול קורא 2. בספרים מצויים חומר לשוני תיאורטי וכן מגוון טקסטים מסוגות שונות שלהם נלוות שאלות בהבנת הנקרא, שאלות דעה אישית, שאלות הבעה בעל פה ובכתב, משימות חקר ומשימות הפעלה וחשיבה. כן מתורגלים בעקבות כל טקסט נושאים לשוניים באמצעות תרגילי לשון ודקדוק בהקשר טקסט. לכל ספר נלווה מילון הכולל את המילים המופיעות בו. לחלק מן הספרים סופחו בחינות דמה במתכונת שאלות הבגרות.